Credit: Rareș Tileagă
Credit: Rareș Tileagă
Credit: Rareș Tileagă

Publicat in

16 iulie 2014

Comentarii

0 Comentarii

Localizare pe hartă

Vezi pe harta mare

Cheile Glodului

O adevărată cetate naturală a Apusenilor, incredibil de frumoasă și sălbatică, unde milioane de ani apa a săpat un canion adânc în calcarele albe.

Cheile Glodului sunt adâncite într-un mare platou calcaros şi îţi atrag atenţia ca peisaj. Abrupturile cheilor sunt golaşe, străpunse de ogaşe imense, de ţancuri şi vegetaţie. Din loc în loc, măguri teşite se înalţă cu zeci de metri deasupra platoului, formând o serie de forme carstice spectaculoase, între care doline şi văi. Rezervaţia include faimosul Izvor al Tămăduirii, peştera Feciorilor și renumitul pasaj Strâmtura, inaccesibil în anotimpurile ploioase. 

 

Informaţii utile:

 

Categoria şi importanţa rezervaţiei: complexă; reprezintă un relief pitoresc, cu abrupturi golaşe, în trepte, străpunse de ogaşe şi dominate de ţancuri, conservând totodată o bogată vegetaţie.

 

Poziţia geografică: în partea de sud – est a Munţilor Stănijei, o subdiviziune a Munţilor Metaliferi, în lungul Pârâului Ardeu, afluent al Pârâului Geoagiului, la limita dintre judeţele Alba şi Hunedoara. Alt. max. 712 m; alt. min. 450 m.

 

Coordonate: 46º02´30´´ lat. N; 23º09´30´´ long. E.

 

Căi de acces: pe DJ 704 Zlatna – Almaşu Mare (10 km), iar de la Almaşu Mare spre sud, pe DC 64 Nădăstia – Glod în lungul Văii Glodului (Ardeului). Tot aici se poate ajunge şi din sud, de la Geoagiu (jud. Hunedoara) pe DJ Bozeş – Ardeu, în lungul văilor Geoagiului şi Ardeului.

 

Suprafaţa şi limitele: 82 ha, la care se adaugă 73 ha zona tampon, în total 155 ha. Limita rezervaţiei urmăreşte muchia de la care porneşte abruptul cheilor de pe ambele părţi ale văii de la înălţimea de 600 – 700 m. Spre nord, limita se află în lungul a două ogaşe care ajung în Valea Glodului, unul din dreapta pe sub Dealul Vârtoapelor (681 m) şi altul din stânga, pe sub versantul nordic al Văii Glodului (768 m), ambele reprezentând şi limita de pădure. Din Culmea Vărtoapelor (687 m) se continuă pe muchia abruptului (în lungul curbei de 650 m) din locul de unde pornesc crestele secundare şi ogaşele din cuprinsul cheilor.

 

După un mers sinuos se ajunge până la extremitatea sudică a abruptului care mărgineşte Dealul Grohurilor (741 m). De aici se întoarce cu aproximativ 180 º şi urmărind marginea pădurii, coboară până în firul văii, de unde se continuă pe versantul stâng, spre est, pe la baza abruptului calcaros prelungit din culmea Pleşa Ardeului. Această ultimă porţiune formează limita de sud a rezervaţiei. În continuare limita merge pe muchia abruptului, îndreptându-se spre nord şi cu un mers sinuos, care se menţine la 650 – 700 m, ajunge în prelungirea Măgurii Ardeului, pe care o ocoleşte, urmărind cu aproximaţie muchia abruptului şi limita pădurii.

Zona tampon reprezintă o fâşie cu lăţimea variabilă între 100 şi 300 m, mai dezvoltată în partea de sud şi foarte restrânsă, până la dispariţie, în nord. Ca repere pentru limita de vest sunt cotele 681 m, 667 m, 706 m din Culmea Vârtoapelor, 625 m, 710 m din Culmea Rupturii şi 741 m din Dealul Grohurilor. Aceasta ocoleşte pe la vest şi sud Dealul Cetăţii (539 m) şi trece spre est Valea Glodului (Ardeului) până în abruptul vestic al Pleşii Ardeului. Din abruptul Pleşii Ardeului se îndreaptă spre nord (ca limită estică) până în Măgura Ardeului, de unde se continuă spre est, trecând prin cotele 748 m, 751 m, 768 m, până la obârşia ogaşului care pleacă din vârful Piatra Cerătului (639 m).

 

Anul înfiinţării şi documentul de constituire: 1995 – Hotărârea Consiliului Judeţean Alba Nr.20.

 

Situaţia administrativă: comuna Almaşu Mare, satul Glod; parţial (partea sudică a cheilor) aparţine comunei Balşa, satul Ardeu, judeţul Hunedoara.

 

În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice:

-colectarea rocilor, culegerea florilor şi fructelor, tăiatul lăstarilor şi a copacilor;

-păşunatul, pescuitul şi vântul animalelor şi păsărilor sălbatice;

-aprinderea focului, distrugerea marcajelor şi a tablelor indicatoare;

-practicarea turismului pe poteci neamenajate.

 

Copyright © 2014 www.turismalba.ro