Credit: Rareș Tileagă

Publicat in

14 iulie 2014

Comentarii

0 Comentarii

Localizare pe hartă

Vezi pe harta mare

Cheile Pociovaliștei

Cheile Pociovaliştei au o spectaculozitate rară, specifică Carpaţilor Occidentali, renumiţi în Europa pentru intensa lor carstificare.

Înalte de peste 700 m, cheile sunt remarcabile pentru profilul lor neuniform, dat de alternanţa prăpăstiilor, abrupturilor, crestelor zimţate, turnurilor, țancurilor şi hornurilor de stâncă. Toate compun un decor uluitor, pe o lungime de aproape 2 km, contrastând cu vegetaţia răzleaţă de stâncărie.

 

Informaţii utile:

 

Categoria şi importanţa rezervaţiei : Complexă, constituită din forme de relief
pitoresc, o asociaţie de abrupturi prăpăstioase, creste, turnuri, tancuri şi hornuri.

 

Poziţia geografică: în partea de est a masivului Muntele Mare, pe cursul Pârâului Pociovaliştei, afluent pe stânga al Pârâului Ocolişului, afluent al Arieşului, la 1,5 km amunte de confluenţă.

 

Coordonate: 46° 30' 00" lat. N; 23° 22' 50" long. E.

 

Căi de acces: Pe DN 75 Turda-Câmpeni până la confluenţa Pârâului Ocolişului cu Arieşul, apoi pe drumul comunal spre nord, pe Valea Ocolişului, aproximativ 4 km până în satul Runc, la confluenţa Pârâului Ocolişului cu Pociovaliştea. De aici spre vest, în lungul Văii pociovaliştei 1,5 km.

 

Suprafaţa  şi  limitele:   130  ha.  In partea de nord  limita pleacă din albia Pociovaliştei şi urmăreşte marginea pădurii în lungul abruptului calcaros, din versantul estic al Pârâului Tâlvei, trece pe la cota 1016 m şi se întâlneşte cu limita sudică a rezervaţiei Cheile Runcului. Pe aproximativ 600 m limita este comună în lungul unei creste secundare. Se îndreaptă spre sud pe un grui, urmând marginea unei pâlc de pădure şi după 350 m ajunge în albia  pociovaliştei. Se continuă spre sud pe o vâlcea, care ocoleşte un alt abrupt inclus rezervaţiei şi, înainte de a ajunge la obârşie, se îndreaptă spre vest, tot pe la baza abruptului, pe care îl urmăreşte, arcuindu-se spre nord până ajunge pe o culme secundară (de circa 400 m) în albia Pociovaliştei. Dat fiind faptul că rezervaţia se află într-o arie împădurită şi cu stâncării calcaroase, mai greu accesibile şi utilizabile, s-a propus o zonă tampon numai în partea de vest, pe o fâşie îngustă de 150-200 m (în continuarea zonei
tampon a rezervaţiei de la nord), limitată de valea Pârâului Tâlvii şi, la sud de Pârâul Pociovaliştei, de marginea vestică a unui alt grup de stâncării.

 

Anul înfiinţării şi documentul de constituire :    1995.   Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 20.

 

Situaţia administrativă: Se află în partea de nord a judeţului Alba, la 2 km de
limita acestuia către Judeţul Cluj, pe teritoriul comunei Ocoliş, la vest de satul Runc.

 

În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice:

-păşunatul, pescuitul şi vânatul animalelor şi păsărilor sălbatice;

-aprinderea focului, distrugerea marcajelor şi a tablelor indicatoare;

-practicarea turismului pe poteci neamenajate;

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 www.turismalba.ro