Publicat in

22 octombrie 2014

Comentarii

0 Comentarii

Localizare pe hartă

Vezi pe harta mare

Paleoliticul

A fost presupusă existenţa unor vestigii paleolitice în numeroasele peşteri existente în masivele calcaroase ale Munţilor Apuseni.

Zona judeţului Alba a oferit condiţii prielnice de locuire comunităţilor umane din cele mai vechi timpuri, dar cercetările arheologice dedicate epocii vechi a pietrei (paleolitic) lipsesc aproape cu desăvârşire pentru acest areal. A fost presupusă existenţa unor vestigii paleolitice în numeroasele peşteri existente în masivele calcaroase ale Munţilor Apuseni, în literatura arheologică mai veche fiind menţionate peşterile din Cheile Aiudului, dar aceste afirmaţii sunt greu de verificat în prezent. Săpături de salvare efectuate recent în apropierea localităţii Pianu de Jos au scos la iveală o aşezare preistorică din perioada epocii bronzului, în cuprinsul căreia a fost găsită şi o piesă din silex lucrată în tehnica bifacială aparţinând perioadei finale a paleoliticului mijlociu (cca. 30.000 î. Chr.) şi care indică existenţa unei locuiri din această perioadă în apropiere. Această descoperire rămâne deocamdată singura care poate fi atribuită cu certitudine unei comunităţi paleolitice de vânători-culegători pe teritoriul judeţului Alba.

Horia Ciugudean

 

Copyright © 2014 www.turismalba.ro